วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

สอบ ก พ 64 วันไหน เช็กที่นี่ผ่านทางเว็บไซต์

12 ธ.ค. 2021
634

สำนักงาน ก.พ.กำหนดวันสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเปิดลิงก์ให้เช็กสถานที่จัดสอบทางเว็บไซต์

สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศ กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

ประกาศ ! สำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://job2.ocsc.go.th

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/posts/1993735334135807

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]