วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ด่วนที่สุด เรื่อง สอบครูผู้ช่วย65 วันไหน ที่นี่มีคำตอบ

สอบครูผู้ช่วย 2565 วันไหนที่นี่มีคำตอบ

ด่วนที่สุด เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

  • จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในจังหวัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6และในจังหวัดอื่น ตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย และสรุปจำนวนผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔และส่งข้อมูลดังกล่าวพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ที่ประกาศไว้เดิม ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค คภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจะส่งผลการสอบ ภาค กและ ภาค ข ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  • ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค คพร้อมข้อมูลวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ค ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  • ส่งประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕’๖๔ พร้อมข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

หนังสือราชการ

1. หนังสือแจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด

2. หนังสือแจ้ง สพท. ทุกเขต

3. หนังสือแจ้ง สพป. และ สพป. เขต 1

4. หนังสือแจ้ง สศศ

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


error: Content is protected !!