วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 500 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 500 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 500 ข้อ พร้อมเฉลย วิชาการศึกษา สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ที่มา http://www.testthai1.com 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ประกอบด้วย
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนรู้
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. การพัฒนาผู้เรียน
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
6. การวิจัยทางการศึกษา
7. ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
9. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 500 ข้อ พร้อมเฉลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น

อยากได้ข้อสอบ