วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตัวอย่างรายงานผลงานนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ปี 2565

ตัวอย่างรายงานผลงานนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ปี 2565

เครดิตที่มา https://www.youtube.com Best Practice2564.วรวัฒน์ ศีลบุตรและคณะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ดาวน์โหลด
รายงานผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2564
Best Practice2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 4.5]