วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่า “แพรแถบ” ที่ติดอยู่บนหน้าอกด้านซ้าย ลักษณะเป็นแถบริ้วสีต่างๆ แต่ละสีนั้น มีความหมายอย่างไร สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ สามารถประดับแพรแถบได้ แต่จะประดับได้เฉพาะ “แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก” แต่ยังไม่สามารถประดับ “แพรแถบย่อเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์” จนกว่าจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นนั้นๆ เสียก่อน

โดยทั่วไปแต่ละแถบนั้นจะมี ๓ แถบสี เรียงติดกันตามแนวนอนแทน ๓ เหรียญที่ระลึกเนื่องใน วโรกาสต่างๆ บางท่านนิยมแถบแบบ ๓ แถว บางท่านนิยมแถบแบบ ๒ แถว ริ้วสีของแต่ละแถบ ก็คือสีสาย ห้อยเหรียญที่ระลึก ใครเกิดทันปีที่ออกเหรียญที่ระลึกในวโรกาสใด ก็มีสิทธิ์ประดับเหรียญที่ระลึกนั้นทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ

จากตารางด้านบน หากเกิดปี พ.ศ.๒๕๒๗ เราจะมีสิทธิ์ติดเหรียญที่ระลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ คือ เหรียญที่ระลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา เรียงลงมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๕ คือ เหรียญที่ระลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ ครบ ๕ รอบ นับรวมกันได้ ๑๐ เหรียญที่ระลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

เครดิตที่มา https://af.surin.rmuti.ac.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]