วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่า “แพรแถบ” ที่ติดอยู่บนหน้าอกด้านซ้าย ลักษณะเป็นแถบริ้วสีต่างๆ แต่ละสีนั้น มีความหมายอย่างไร สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ สามารถประดับแพรแถบได้ แต่จะประดับได้เฉพาะ “แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก” แต่ยังไม่สามารถประดับ “แพรแถบย่อเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์” จนกว่าจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นนั้นๆ เสียก่อน

โดยทั่วไปแต่ละแถบนั้นจะมี ๓ แถบสี เรียงติดกันตามแนวนอนแทน ๓ เหรียญที่ระลึกเนื่องใน วโรกาสต่างๆ บางท่านนิยมแถบแบบ ๓ แถว บางท่านนิยมแถบแบบ ๒ แถว ริ้วสีของแต่ละแถบ ก็คือสีสาย ห้อยเหรียญที่ระลึก ใครเกิดทันปีที่ออกเหรียญที่ระลึกในวโรกาสใด ก็มีสิทธิ์ประดับเหรียญที่ระลึกนั้นทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ

จากตารางด้านบน หากเกิดปี พ.ศ.๒๕๒๗ เราจะมีสิทธิ์ติดเหรียญที่ระลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ คือ เหรียญที่ระลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา เรียงลงมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๕ คือ เหรียญที่ระลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ ครบ ๕ รอบ นับรวมกันได้ ๑๐ เหรียญที่ระลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

เครดิตที่มา https://af.surin.rmuti.ac.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2566
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2565
ความรู้เรื่องแพรแถบสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4655 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563