วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

แนะนำเว็บนี้เลย ออกแบบแผนผังความคิด mind mapping ออนไลน์

แนะนำเว็บนี้เลย ออกแบบแผนผังความคิด mind mapping ออนไลน์

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบหรือสร้างผังความคิดนั้น มีให้เราได้เลือกใช้งานเยอะมาก ๆ แต่โปรแกรมเหล่านั้นล้วนมีข้อจำกัดหลายอย่างมาก ๆ เช่น สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถบันทึกไฟล์เป็นชนิดรูปภาพได้ จัดกัดจำนวนข้อความ จำกัดโน้น นี้ นั่น เยอะแยะมากมาย 

โปรแกรมที่ใช้สร้างผังความคิด คือ coggle.it

วิธีการเข้าใช้งานคือ เข้าได้ที่ลิงค์ https://coggle.it

1. การสร้างชิ้นงานให้กดที่ Create Diagram

2. การสร้างหัวข้อหลัก สามารถพิมพ์ข้อความได้เลย

  • หากต้องการให้เป็นตัวหน้าให้คลิกเข้าไปที่ A
  • หากต้องการลิงค์ไปที่เว็บอื่นคลิกไปที่สัญลักษณ์รูปโซ่
  • หากต้องการแทรกรูปภาพเลือกที่สัญลักษณ์รูปภาพ
  • หากต้องการแทรกรูปไอคอนเลือกที่ลัญลักษณ์ ฟ้าผ่า 
  • หากต้องการเพิ่มขนาดหรือละขนาดตัวอักษรให้คลิกจุดที่เป็นวงกลมสีแดง ดังภาพตัวอย่าง

3. การเพิ่มเส้นที่เป็นผังความคิด ให้คลิกที่ บวก เส้นก็จะแสดงขึ้นมา เราสามรถเพิ่มได้หลายเส้นมาก ๆ 

4. การลบ และการเปลี่ยนสีเส้น

  • การลบเส้น ให้ทำการคลิกขวาที่เส้นที่เราต้องการลบ การนั้นเลือก ลัญลักษณ์ดังวงกลมสีแดงที่แสดง เส้นนั้นก็จะหายไป
  • การเปลี่ยนสีเส้น ให้ทำการคลิกขวา แล้วเลือกสีที่ต้องการได้เลย เวอร์ชันฟรีเราจะเลือกสีเส้นได้ไม่เยอะ จะเลือกได้เฉพาะสีที่อยู่ด้านใน

5. การเลื่อนหรือเปลี่ยนตำแหน่งเส้น วิธีการทำคือให้ทำการคลิกที่ บวก หรือคลิกที่ข้อความในเส้นนั้น ๆ แล้วทำการเลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการได้เลย 

6. การบันทึกไฟล์ให้เป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ pdf ทำได้อย่างไร 

  • เลือกที่ลัญลักษณ์วงกลมสีแดงที่แสดง
  • ทำการเลือกชนิดไฟล์ที่ท่านต้องการ จะเป็น PDF หรือ IMAGE

อธิบายเพิ่มเติม ไฟล์ที่เราสร้างจะถูกบันทึกอัตโนมัติ และไฟล์ที่แก้ไขได้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ด้านหน้าบ้านของเรา เวลาจะลบหรือเข้ามาแก้ไข ก็สามารถทำได้เลย ที่หน้าบ้านของเรา

วิธีการเข้าใช้งานคือ เข้าได้ที่ลิงค์ https://coggle.it

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]