วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

แนะนำเครื่องมือดีๆ ช่วยออกเสียงพินอิน สำหรับเรียนจีน

วันนี้เรามีเว็บที่ใช้สอนวิธีการออกเสียง pinyin อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียงของเจ้าของภาษาจีนมาฝากกัน คิดว่าหลายท่านที่กำลังเรียนจีน คงจะสนใจไม่น้อย เลยอยากแนะนำเครื่องมือดีๆ ช่วยออกเสียงพินอิน สำหรับเรียนจีน

พินอินคืออะไร?

พินอิน (拼音pīn yīn) คือ ระบบการถอดเสียงภาษาจีนด้วยตัวอักษรละติน หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ปัจจุบันการออกเสียงระบบพินอินใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนกลางสำหรับคนต่างชาติ เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คนต่างชาติเรียนภาษาจีนกลางได้สะดวกรวดเร็ว และออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น

พินอินมีหน้าตายังไง?

พินอินมีหน้าตาพื้นฐานเหมือนภาษาอังกฤษทั่วไปที่เราคุ้นเคย เพียงแต่เพิ่มเติมเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเป็นลักษณะขีดสั้นๆวางไว้บนตัวอักษร เพื่อเป็นการบอกโทนเสียงของคำเหล่านั้น เช่น 
คำว่า “ไหม” ภาษาจีนกลาง คือ 吗พินอิน คือ “ma”  ออกเสียงว่า “มะ” 
คำว่า “คุณแม่” ภาษาจีนกลาง คือ 妈พินอิน คือ “mā”  ออกเสียงว่า “มา” 
คำว่า “ม้า” ภาษาจีนกลาง คือ 马พินอิน คือ “mǎ”  ออกเสียงว่า “หม่า” 

พินอินแตกต่างจากภาษาอังกฤษยังไง?

สิ่งที่พินอินแตกต่างจากภาษาอังกฤษ คือ 

1. มีการเพิ่มสัญลักษณ์แทนโทนเสียงกำกับด้านบนตัวอักษรภาษาอังกฤษ คล้ายกับวรรณยุกต์ในภาษาไทย เช่น  

“cǎo méi” ประกอบด้วยเสียงที่ 3 (สัญลักษณ์ ˇ ) และเสียงที่ 2 (สัญลักษณ์ / )   

เมื่อเห็นสัญลักษณ์ เราจึงทราบว่าอ่านออกเสียงว่า “ฉ่าว เหมย” ไม่ใช่ “ฉาว เหมย” หรือ “ฉาว เหม่ย”          

2. การออกเสียงไม่เหมือนภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะใช้ตัวอักษรละตินแต่การออกเสียงเป็นแบบเฉพาะของระบบพินอินเอง เช่น 

ตัว c ใน “cǎo méi” ออกเสียงคล้าย “ฉ” 

ขณะที่ในภาษาอังกฤษ ตัว c จะออกเสียงคล้าย “ค” เช่น cow หรือ corn เป็นต้น 

แนะนำเครื่องมือดีๆ ช่วยออกเสียงพินอิน สำหรับเรียนจีน https://yoyochinese.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]