วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ข้อสอบนักธรรม64 นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก 2564 พร้อมเฉลย

15 พ.ย. 2021
10201

ข้อสอบ นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก 2564 พร้อมเฉลย

กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

นักธรรมชั้นโท-เอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ปฏิทินสำหรับพระภิกษุสามเณร ธรรมยุต

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ไขข้อสงสัย

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*** สรุปนักธรรม เวอร์ชั่น ๒๕๖๔ ***

คลิกเปิดอ่านออนไลน์…

สรุปนักธรรมตรี [ใหม่!]

สรุปนักธรรมโท [ใหม่!]

สรุปนักธรรมเอก [ใหม่!]

ผู้ที่มีเวลาน้อย อ่านไม่ทัน อ่านสรุปนี้มีโอกาสสอบผ่าน 70%

จงใช้เวลาที่เหลือในการฝึกฝนและท่องจำให้มากที่สุด…

” ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก “

หมายเหตุ ประสงค์สิ่งใด ส่งข้อความแชทมาคุยกัน เช่น แจ้งปัญหาการดาวโหลด,มีข้อแนะนำให้ แอดมินเว็บ ฟังก็ได้

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

** ข้อสอบนักธรรม พร้อมเฉลย จากแม่กองธรรมสนามหลวง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 4.7]

1 ความคิดเห็น

ข่อสอบนักธรรม​ตรี​