วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

สอบครูอาชีวะ2564 สมัครที่นี่ได้เลย

13 พ.ย. 2021
611

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564  ทางเวปไซท์ : http://vec.jobthaigov.com/

รายละเอียดดัง “ประกาศรับสมัคร” (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ คำถาม – คำตอบ ที่พบบ่อย เกี่ยวกับการสมัครสอบแข่งขัน ได้ที่นี่ (คลิก) 

หากไม่พบข้อมูลหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โทร. 02-026-5555 ต่อ 1321

– เอกสารที่เกี่ยวข้อง –

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 6 – หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขัน (สำหรับผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ) *คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด*

ข่าวเพิ่มเติม

สอศ. เปิดสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา 15-23 พ.ย. 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคระกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ซึ่งจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สอศ. จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยตำแหน่งที่จะดำเนินสอบแข่งขั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิดับปริญญาตรี ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา  จำนวนกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 76 กลุ่มวิชา 

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.vec.go.th/   หรือ https://bpa.vec.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]