วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

แจกแผนการสอนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมไว้ให้แล้วใน Drive เดียว

แจกแผนการสอนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมไว้ให้แล้วใน Drive เดียว คุณครูสามารถนำไปดาวน์โหลดใช้ได้เลยครับ

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บ ห้องพักครู ที่แบ่งปันสื่อการสอนดี ๆ ชิ้นนี้ครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ร่วมมือกับ ชมรมครูภาษาไทย สพป.มุกดาหาร จัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand, Online, On-demand ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดาวน์โหลดแผนการสอนวิชาภาษาไทย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]