วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ครูเทศบาล สพฐ.

เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ครูเทศบาล สพฐ.

อ้างอิงจาก https://intrend.trueid.net

เทคนิคที่ 1 อันดับแรกก็ต้องดูตารางสอบกันก่อนเลยค่ะ เพราะเราจะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวจัดตารางอ่านหนังสือสอบแบบเข้มข้นก่อนสอบอย่างไร เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาในระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงวันสอบให้ครอบคลุมทุกวิชาและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองให้มากที่สุด โดยอย่าลืมเขียนเป้าหมายตัวใหญ่ ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง เช่น ” ลูกชาวนา ว่าที่ครู ” ” รออีกนิด จะพิชิต ครูผู้ช่วย ” ” ความหวังของหมู่บ้าน ข้าราชการของแผ่นดิน ” หรืออาจจะเป็นข้อความสั้น ๆ ที่ตรงประเด็น เช่น ” ฉันจะเป็นครูผู้ช่วย ” ก็ได้ค่ะ

เทคนิคที่ 2 ให้เรียงลำดับวิชาที่เรามั่นใจมากที่สุดลงไปถึงวิชาที่มีความมั่นใจน้อยที่สุด แล้วจัดตารางอ่านหนังสือสอบโดยให้ความสำคัญกับวิชาที่เรามั่นใจน้อยที่สุดเป็นอันดับแรกเรียงลำดับขึ้นมาค่ะ เพราะอย่าลืมว่าเราต้องทำคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ในทุก ๆ วิชา จึงจะมีชื่อและนามสกุลปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข ค่ะ (ซึ่งถ้า Narika ต้องสอบในรอบนี้ก็คงจะเน้นทักษะภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรกเลยล่ะค่ะ เพราะว่าไม่ถนัดเอาซะเลย)

 เทคนิคที่ 3 แม้จะจริงอยู่ที่ว่า เวลาที่ดีที่สุดในการอ่านหนังสือ คือ ตอนเช้า ๆ เพราะร่างกายและสมองของเราพร้อมที่จะรับเอาข้อมูลใหม่ ๆ แต่ก็ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกคนนะคะ เพราะว่า Narika เองก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาอ่านหนังสือในช่วงตี 3 – 5 ได้ แม้จะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็ตาม แต่จะอ่านหนังสือในช่วงเวลาตั้งแต่ 3 ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะ เพราะว่าเป็นเวลาที่เงียบและเราก็ยังไม่ง่วง ดังนั้นให้เราประเมินตนเองว่ามีความพร้อมในการอ่านหนังสือช่วงเวลาไหน เพราะสิ่งไหนดีที่สุดสำหรับเรา เราย่อมรู้ดีกว่าใครค่ะ

 เทคนิคที่ 4 ในระยะเวลาอันน้อยนิด การที่เราจะมัวมาเสียเวลาอยู่กับการทำ Pre-test นั้น Narika เกรงว่าจะไม่ทันการค่ะ ดังนั้น ให้เราศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างตรงประเด็นสักรอบสองรอบก่อน ค่อยมาทำ Post-test ทีเดียวเลย หากเฉลยแล้วข้อไหนผิด ก็ใช้ปากกาเน้นข้อความคำตอบที่ถูกต้องเอาไว้ โดยอาจโน๊ตสรุปในแบบฉบับที่เราเข้าใจ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดโน๊ตสรุปที่เพื่อน ๆ นำมาแบ่งปันในกลุ่ม Facebook แล้วปริ๊นซ์ออกมาติดไว้ในที่ต่าง ๆ เช่น ฝาผนังห้อง เพื่อให้สะดุดสายตาเราทุกครั้งที่เดินผ่าน แล้วอย่าลืมหยุดเพื่ออ่านทบทวนกันบ่อย ๆ นะคะ

เทคนิคที่ 5 ถ้าหากเห็นตัวหนังสือทีไร ก็พาลจะทำให้รู้สึกง่วงไปทุกที ก็สามารถหาฟังคลิปติวข้อสอบครูผู้ช่วยตามสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ในช่วงเวลานอกตารางอ่านหนังสือสอบของเรา อย่าลืมว่าเมื่อตาไม่ดู หูก็ต้องฟัง อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปเชียวนะคะ  พยายามให้มาก หากเหนื่อยนักก็ให้พักเติมพลัง อย่าลืมว่าร่างกายเราก็สำคัญ หากถึงวันสอบแล้วเราไม่สบาย สิ่งที่พยายามทุ่มเทไปอาจให้ผลได้ไม่เต็มที่นะคะ และที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะคะ ไม่ใช่ไปฟังคลิปเก่า ๆ ซึ่งเนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน อันจะพาลทำให้สับสนเสียเปล่า ๆ ค่ะ

ถึงแม้ว่าเทคนิคดี ๆ ที่นำมาฝากกันในวันนี้ จะไม่ได้พิเศษหรือแตกต่างไปจากคนอื่นมากมาย แต่ Narika ก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะคะ ไม่ต้องกังวลถึงจำนวนคู่แข่ง เพราะแน่นอนว่ามีมากมายและจบมาจากหลายสถาบัน แต่สิ่งเราควรตระหนักและเอาชนะให้ได้นั้น ก็คือเกณฑ์การผ่านในแต่ละวิชาที่สอบ โดยคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบ เพราะ Narika เองก็เคยสอบตก เพราะมัวแต่ไปให้ความสำคัญกับวิชาอื่น ๆ จนลืมทบทวนเนื้อหาวิชาเอกของตัวเองค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ ก็ขอฝากข้อคิดดี ๆ ที่ว่า ” อย่าเอาแรงกดดันจากสังคม มากดตัวเองให้จมจนลืมไปว่า ยังมีกำลังใจจากพ่อแม่ที่แสนมีค่า และท่านตั้งหน้าตั้งตารอดูความสำเร็จของเราอยู่นะคะ ” 

บทความ By Narika

ภาพประกอบ By Narika


เก็บมาฝาก แนวข้อสอบ ภาค ก คูรท้องถิ่น

1 ความสามารถด้านภาษาไทย

2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

3 ความสามารถทางด้านเหตุผล

4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

8 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

9 สรุปเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

11สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม

12 สาระสำคัญ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

13 สาระสำคัญ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม

14 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน


หนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF โหลดฟรี
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แจกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564 ภาค ข PDF ความรู้ความสามารถ
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF ความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ
มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]