วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ Word 500 เรื่อง

07 พ.ย. 2021
4311

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ Word 500 เรื่อง

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ Word มากกว่า 200 เรื่อง ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของไฟล์ด้วยครับ ที่ได้นำวิจัยมาแบ่งปันให้เราได้นำไปศึกษาพัฒนาต่อยอด จริงๆแล้วเป้าหมายที่สำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ PDF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 11 เฉลี่ย: 4.5]

3 ความคิดเห็น
ศิริพร ไชยวงค์ษา เมื่อ 07/11/2021 22:32

ขอบคุณเจ้า

สมบูรณ์ พงศาเทศ เมื่อ 07/11/2021 22:32

ขอบคุณค่ะ ที่แบ่งปัน

ยินดีครับผม