วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ PDF มากกว่า 200 เรื่อง

07 พ.ย. 2021
1541

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ PDF มากกว่า 200 เรื่อง

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ PDF มากกว่า 200 เรื่อง ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของไฟล์ด้วยครับ ที่ได้นำวิจัยมาแบ่งปันให้เราได้นำไปศึกษาพัฒนาต่อยอด จริงๆแล้วเป้าหมายที่สำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ PDF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]