วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

รวมเอกสาร ว.9/2564 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ไฟล์เวิร์ด

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

รวมเอกสาร ว.9/2564 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ไฟล์เวิร์ด ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนข้อตกลงของเพื่อนครู ที่จะเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ในปีงบประมาณ 2565 นี้

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรวมเอกสาร ว.9/2564 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ไฟล์เวิร์ด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]
3 ความคิดเห็น
เพชราภรณ์ พิมพา เมื่อ 09/10/2021 10:30

ทำ คศ.2

นุช เมื่อ 09/10/2021 10:30

เยี่ยม