วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

(ว3/2564)

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ว21/2564)

การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ว22/2564)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]