แบบสรุปการยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานเป็นวิทยฐานะ วPA

แบบสรุปการยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานเป็นวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ วPA เริ่ม 1 ต.ค. 64

ขอขอบพระคุณ เพจ Krukaew ที่แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครู ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจครูเชียงราย

ที่มา

แบบสรุปการยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานเป็นวิทยฐานะขำนาญการ.

1. กลุ่มครูผู้ช่วย กลุ่มนี้ จะทำ PAกับ ผอ.โรงเรียน เมื่อได้ คศ.1 และเมื่อครอง คศ. 1 ครบ 4 ปี ก็ยื่นแบบ PA เพียว  

2. คศ.1 บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 จบ ป.ตรี ครอง คศ.1 ครบ 6 ปี ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 65  ยื่น ว.17 เพียวได้ 1 ครั้ง แต่หากครอง คศ. 1 เกิน 7 ปีแล้ว ต้องไป กรณีที่ 5

3. คศ.1 บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 จบ ป.โท ลดเวลาได้ ตาม ว.26 ครอง คศ. 1 ครบ 4 ปี ก่อน 1 ต.ค. 65 ยื่น ว.17 เพียว 1 ครั้ง แต่หากครอง คศ. 1 เกิน 5 ปีแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดเวลาได้ ให้ย้อนกลับไปดู กรณีที่ 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6

4. คศ.1 บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 ครอง คศ.1 เกิน 7 ปี หากมีคุณสมบัติ ว.21 ครบ ส่งแบบ ว.21 ได้ 1 ครั้ง ก่อน 1 ต.ค. 65 หากขาดคุณสมบัติให้ไปดูกรณีที่ 5

5. คศ.1 บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 ครอง คศ.1 เกิน 7 ปี ขาดคุณสมบัติ ว.21 ส่งแบบ ใช้ผล ว.21 รายปี สองปี + PA หนึ่งปี ส่ง แบบPA ตั้งแต่  1 ต.ค. 65  เป็นต้นไป (การประเมิน ว.21 รายปี ไม่ต้องคำนึงว่า มี คุรุพัฒนา หรือ PLC ครบหรือไม่)

6. คศ.1 บรรจุก่อนหรือหลัง 5 ก.ค.60 ก็ตาม และครอง คศ. 1 ครบ 5 ปี ก่อน วันที่ 1 ต.ค. 65 ส่ง ว.21 เพียว 1 ครั้ง

7. คศ.1 บรรจุหลัง 5 ก.ค. 60(ส่ง ว.17 ไม่ได้) และ ครอง คศ. 1 ครบ 5 ปี ก่อน วันที่ 1 ต.ค. 65 ส่ง ว.21 เพียว ได้ 1 ครั้ง  

8. คศ.1 ไม่เข้าเงื่อนไข ตามข้อ 2-7 และนับคุณสมบัติ ใน ว.17 หรือ ว.21 แล้ว สิทธิ์ไปครบ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ต้องใช้แบบเชื่อมต่อ PA หากบรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 สามารถเลือกใช้ ว.21 หรือ ว.17 เชื่อมต่อ PA ได้ หากบรรจุ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นมา ใช้ ว.21 เชื่อมต่อ PA เท่านั้น ( การใช้ ว.17 เชื่อมต่อ ว.9 กำหนดให้ใช้ ด้านที่ 3 ส่วน 1 ปีการศึกษา 62-63 ส่วนการเชื่อมต่อโดยใช้ ว.21 ใช้ จำนวน 1 หรือ 2 ปีการศึกษาแล้วแต่กรณี)

9. คศ. 1 ที่ครอง คศ. 1 ตั้งแต่  1 ต.ค. 63 เป็นต้นมา ไม่ต้องสนใจ ว.เดิม ใดๆ ทั้งสิ้น เก็บ PA เพียงอย่างเดียวและส่งแบบ PA

หมายเหตุ  – กรณีคนที่ครอง คศ. 1 อยู่ท่านอาจเข้าหลายกรณี วิธีการเลือกคือ เราพร้อมกรณีใด และกรณีใดเอื้อประโยชน์ต่อเรามากที่สุด ให้เลือกกรณีนั้นครับ

    – มีหลายคนถามมาว่า หากมีสิทธิ์เลือกทั้ง ว.21 และ ว.17 เชื่อมต่อ จะเลือกใช้อะไร ผมตอบว่า หากเก็บ ว.21 ไว้แล้ว ให้ใช้ ว.21 ได้เลย แต่หากไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยให้ใช้ ว.17 จะง่ายกว่าในเรื่องการเตรียมข้อมูล

แบบสรุปการยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานเป็นวิทยฐานะขำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

1. ครอง คศ. 2 หรือ 3 เป็นเวลานานแล้ว และครบ 5 ปี ก่อน 1 ต.ค. 65 และมีคุณสมบัติครบส่ง ว.21 สามารถส่ง แบบ ว.21 เพียวได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 30 กันยายน 2565 ให้ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/หรือ ก.ค.ศ. หากส่ง คศ. 4

2. ครอง คศ. 2 หรือ 3 เป็นเวลานานแล้ว และตรวจสอบคุณสมบัติ ว.21 แล้ว ไม่ครบ  ก็เข้าสู่กลุ่มฟ้าประทาน สามารถนำ ว.21 จำนวน 2 ปี มาเชื่อมต่อ PA จำนวน 1 ปีงบประมาณได้ (การประเมิน ว.21 รายปี ไม่ต้องคำนึงว่า มี คุรุพัฒนา หรือ PLC ครบหรือไม่) แล้วส่งแบบ ว.PA ใน คศ.ที่สูงขึ้น 

3. ครอง คศ. 2 หรือ 3 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นมา ไม่ต้องสนใจ ว.เดิม ใดๆ ทั้งสิ้น เก็บ PA เพียงอย่างเดียวและส่งแบบ PA เมื่อครอง คศ. 2 หรือ 3 ครบ 4 ปีวันใด ยื่น ได้ในวันนั้นเมื่อมีผลการประเมิน PA ผ่าน 3 รอบปี หากลดเวลาได้ PA ผ่าน 2 รอบปี ก็สามารถยื่นได้ เมื่อครอง คศ.2 หรือ 3  ครบ 3 ปี

4. ครอง คศ. 2 หรือ 3 ก่อน 1 ต.ค. 63 สามารถเลือกใช้ ว.21 เชื่อมต่อ (ไม่สามารถใช้ ว.17 ได้แล้ว) ซึ่งจะใช้ ว.21 จำนวน 1 หรือ 2 ปี แล้วแต่กรณี ว่าท่านครบคุณสมบัติ ในการครอง คศ. 2 หรือ 3 ครบ 4 ปีเมื่อใด กรณีครอง คศ. 2 หรือ 3  เป็นเวลานานแล้ว  ก็ใช้ ว. 21 จำนวน 2 ปี เชื่อม PA จำนวน 1 ปีเป็นต้น 

หมายเหตุ  – กรณีส่ง คศ. 4 แบบ ว.21 ต้องใช้ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง กรณีส่ง คศ. 4 แบบ PA ใช้ผลงานทางวิชาการเพียง 1 เรื่อง ส่วน คศ. 3 ไม่ต้องใช้ผลงานทางวิชาการ

  – มีคนถามว่า จะส่ง คศ. 4 แบบ ว.21 หรือ PA ผมแนะนำให้ส่งแบบ PA เพราะมีผลงานทางวิชาการเพียง 1 เรื่อง

ตรวจสอบดูว่าท่านเข้ากรณีใด หากไม่มีกรณีใดเทียบได้เลย ให้ แจ้งข้อมูลท่าน ผ่าน เพจ Krukaew ได้ครับ

ศน.วี กับทฤษฎีสอนแท้แท้  Facebook : SNV Sanumit อินบ๊อคมาได้ครับ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

Comments

  1. เป็นข้อสรุปที่อ่านแล้วเข้าใจและสามารถนำไปเป้นแนวทาวทางได้ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *