วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน, เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้คัดเลือกครูและบุคลากรด้านการศึกษา ที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตห่างไกลอบายมุข

ตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

แรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้า ลด ละ เลิก จากอบายมุขต่าง ๆ ได้ นั่นก็คือเหตุการณ์ภายในครอบครัวที่ต้องสูญเสียลุงด้วยพิษของสุรา ข้าพเจ้าขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างสังเขป  เรื่องราวที่เกิดมีอยู่ว่าเนื่องจากครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีญาติ พี่น้องหลายคน ที่อยู่รวมกัน และมีสมาชิกภายในครอบครัวที่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ เช่น บุหรี่และเหล้า ท่านเหล่านั้นก็คือ ลุงของข้าพเจ้านั่นเอง ประมาณปี 2548 ก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น คือเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ด้วยพิษของสุรา ที่ได้ฆ่าชีวิตลุงของข้าพเจ้าด้วยอายุ 50 ปี โรคที่ฆ่าชีวิตลุงของข้าพเจ้าคือ โรคตับแข็ง ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการดื่มสุราทุก ๆ วัน การดื่มสุราของลุงคือการดื่มสุราที่ไม่ผสมอะไรเลย ดื่มวันหนึ่งหลายกลม ถ้าวันไหนลุงไม่ได้ดื่มสุรา จะมีอาการมือสั่น และมีอารมณ์ที่โมโหง่าย จนบางครั้งอาละวาดคนอื่นไปทั่ว ไม่เว้นแม้กระทั่งสุนัขที่เลี้ยงไว้ยังพลอยโดนลูกหลงกับอาการบ้าคลั่งของลุง เป็นอย่างนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตของลุงที่ต้องหมดลง และปัจจุบันพิษของสุรายังทำให้ลุงของข้าพเจ้าอีกท่านป่วยเป็นโรคประสาทอ่อน ๆ

เนื่องจากท่านโดนพิษของแอลกอฮอล์ไปกัดเนื้อเยื่อในสมอง สาเหตุเกิดจากการดื่มสุราที่มากในทุก ๆ วัน  จนทำให้บางครั้งเกิดอาการคลุ้มคลั่งและหวาดระแวงไปต่าง ๆ นา นา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงพิษสุราที่มีโทษถึงชีวิต เหตุการณ์เหล่านั้นจึงเป็นภาพที่ติดตาข้าพเจ้ามาตั้งแต่เล็กจนโต จนทำให้ข้าพเจ้าปฏิญาณกับตนเองอยู่เสมอว่า ข้าพเจ้าจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท เพราะข้าพเจ้าไม่อยากทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าต้องเกิดการสูญเสียกับอบายมุขเหล่านี้ และที่สำคัญครอบครัวของข้าพเจ้ายังมีผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัว อายุของท่าน

ณ ปัจจุบัน มีอายุประมาณ 82 ปี ไม่อยากให้ท่านต้องมารับรู้เรื่องราวร้าย ๆ เหล่านี้อีกต่อไป ไม่อยากให้ท่านต้องมานั่งเสียใจที่เห็น ลูก หลาน ของตัวเองต้องจบชีวิตด้วยพิษของสุราหรืออบายมุขต่าง ๆ  อยากให้ท่านยังรับรู้ได้ว่ายังมีลูกหลาน ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ อยากให้ท่านได้มีความสุขในบั้นปลายชีวิตของท่านเอง และสาเหตุสุดท้ายที่ข้าพเจ้าปฏิญาณตนขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับกับอบายมุขทั้งหลายจนมาถึงปัจจุบันนี้ นั่นก็คือ ข้าพเจ้าอยากให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเองมีความสุข ปราศจากอบายมุขต่าง ๆ พร้อมทั้งมีชีวิตที่พอดี พอประมาณ และเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ครอบครัว

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา  และเมื่อลูกหลานข้าพเจ้าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้า ข้าพเจ้าจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวของตนเอง เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าการที่เราสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในความดีได้ก่อน เราจึงค่อยไปสอนคนอื่นได้ในภายหลัง ถ้าตัวเรายังพึงอยู่ในความดีไม่ได้ ยังไปยุ่งเกี่ยวกับความไม่ดี เราก็พึงระลึกไว้ว่า ตัวเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะไปสอนคนอื่นให้เป็นคนดีได้เช่นกัน  ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้า ลด ละ และเลิกจากอบายมุขต่าง ๆ ได้หมดสิ้น

ขอบคุณตัวอย่าง

1.ตัวอย่างการเขียนของคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา
2.ตัวอย่างการเขียนของคุณครูกิตติ โพธิสิทธิ์
3.ตัวอย่างการเขียนของครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ค่ะ

นางสุภัค เขียวแก้ว เมื่อ 18/09/2021 08:46

ขอบคุณสำหรับตัวอย่างครูดีค่ะ