วันพุธ, 28 กันยายน 2565

แจกหน้าปก วPA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

14 ก.ย. 2021
1846

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ดาวน์โหลดแจกหน้าปก วPA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 17 เฉลี่ย: 4.5]
3 ความคิดเห็น
นางวันดี แทนโชติ เมื่อ 14/09/2021 18:43

ได้รับประโยชน์มากค่ะ

ขอบคุณครับผม

สุพรรณ เมื่อ 14/09/2021 18:43

ขอบคุณครับที่แบ่งปัน