วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

หน้าปกรายงานสวยๆ เยอะแยะมากมายโหลดไปใช้กันเลย

13 ก.ย. 2021
3110

หน้าปกรายงานสวยๆ เยอะแยะมากมายโหลดไปใช้กันเลย

วิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์

การเขียนรายงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเรียนของนักเรียนที่จะต้องมีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของบทความให้ถูกต้อง ซึ่งการเขียนรายงานที่ถูกต้องควรมีรูปแบบ ดังนี้

 • ปกใส (กระดาษใส ขนาด A4 ปกป้องการเปียกน้ำ หรือเลอะสิ่งสกปรก)
 • ปกนอก
 • หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)
 • หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อเรื่อง โดยประกอบด้วย บทนำ ส่วนเนื้อหา บทสรุป
 • บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง
 • ภาคผนวก
 • รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)
 • ปกใน รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว
 • ปกใส เหมือนด้านหนัา

เมื่อจัดรูปแบบรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำหน้าปกสวยๆต่อกันได้เลย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ครูเชียงรายแจกนำไปใช้งานได้เลย

ดาวน์โหลดปกรายงานสวยๆ คลิกที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]