ข้อสอบโปรแกรมกราฟิก-Graphics ข้อสอบโปรแกรมกราฟิก-Graphics

ข้อสอบโปรแกรมกราฟิก Graphics

ข้อสอบโปรแกรมกราฟิก-Graphics

กราฟิก (Graphics) มาจากคำาในภาษากรีก 2 คำ คือ Graphikos แปลว่า “การวาดเขียน และเขียนภาพ” หรือคำาว่า “Graphein”แปลว่า “การเขียน” ปัจจุบันมีการนำากราฟิกมาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การสร้างแผนภาพ การสร้างงานนำาเสนอข้อมูล แผ่นพับ ใบโฆษณาตลอดจนรูปภาพต่าง ๆ ที่มักพบในชีวิตประจำาวัน เช่น หน้าปกหนังสือนิตยสารวารสาร ภาพบนผลิตภัณฑ์ ภาพบนหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ และข้อความต่าง ๆ

1. คำสั่งใดคือการนำลวดลายที่ต้องการออกมาเป็นสำเนาเพื่อใช้งาน

ก. Clone Stamp Tool

ข. Pattern Stamp Tool

ค. Healing Brush Tool                                         

ง. Patch Tool

2. เครื่องมือใดต้องอาศัยความนิ่งของมือเป็นหลัก

ก. Lasso Tool

ข. Elliptical Marquee Tool

ค. Polygonal Lasso Tool

ง.  Rectangular Marquee Tool

3. หากต้องการเพิ่มความสว่างให้กับภาพ ควรเลือกปรับในข้อใด

ก. Shadows

ข. Lighter

ค. Highlights

ง. Saturation

4. หากต้องการใช้คำสั่ง Liquify  สามารถกดคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ตรงปุ่มใด

ก. Shift + Ctrl + X

ข. Shift + Ctrl + L

ค. Shift + Ctrl + B

ง.  Alt + Ctrl + C

5. หากต้องการปรับความสว่างของภาพเฉพาะบางส่วน  ควรเลือกปรับในข้อใด

ก. Burn Tool

ข. Sharpen Tool

ค. Smudge Tool                                             

ง. Dodge Tool

6. หากต้องการใช้งานคำสั่ง Free Transform สามารถกดคีย์ลัดใดบนแป้นพิมพ์

ก. Ctrl + O

ข. Ctrl + M

ค. Ctrl + N

ง.  Ctrl + T

7. การปรับภาพแบบใด เหมาะสำหรับสร้างภาพแบบ Sepia

ก. Chanel Mixer

ข. Photo Filter

ค. Black & White

ง. Color Balance

8. การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง ข้อใด

ก. ให้พื้นหลังมีสีขาว

ข. ให้พื้นหลังโปร่งใส

ค. ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่เลือก

ง. ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก

9. Layer แรกที่จะขึ้นในการเปิด File แรกโดยอัตโนมัติมีชื่อตามข้อใด

ก.  Create Layer

ข.  Background

ค.  New Layer

ง.  First Layer

10. หากต้องการปรับค่าความหนาแน่นของสีที่จะใช้เป็นฟิลเตอร์ ควรเลือกข้อใด

ก. Auto Brightness

ข. Density

ค. Preview

ง. Color Balance

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *