แบบรายงานกิจกรรม แบบรายงานกิจกรรม

แจกตัวอย่างไฟล์ แบบรายงานกิจกรรม ของโรงเรียน

แจกตัวอย่างไฟล์ แบบรายงานกิจกรรม ของโรงเรียนแบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/งาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนครูเชียงราย อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ                                                                                   
รหัสโครงการ/งาน                      
กิจกรรม                                                                       
ระยะเวลาในการดำเนินการ                                                         
งบประมาณ                บาท   
ใช้จริง                       บาท     
ขาด                          บาท     
เหลือ                        บาท

ผลการดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว     อยู่ระหว่างการดำเนินการ    ยังไม่ได้ดำเนินการ

เหตุผล    

……………………………………………………………………………….                                                                                                         

ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ความต่อเนื่องของกิจกรรม/งาน ในปีงบประมาณปีต่อไป

         ควรดำเนินการต่อ     ควรยกเลิก

        เหตุผล       

………………………………………………………………………………                                                                                                                       

      (                               )                                                                       (                               )

ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม                                                           หัวหน้าฝ่ายงานติดตามประเมินผล

     …………/………../………….                                                                           …………/………../………….

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *