วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แจกใบงานวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6. อ้างอิง สสวท. สำหรับเยาวชนไทยทุกคน

แจกใบงานวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6. อ้างอิง สสวท.

แจกใบงานวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6. วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับเยาวชนไทยทุกคน อ้างอิง สสวท. ดาวน์โหลดนำไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้เด็กๆ

คลังข้อมูลที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้และสื่อสารสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเฉพาะ จากทีมงาน เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับคุณครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจวิทยาการคำนวณ สามารถเข้าถึง ดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จะเป็นอย่างไร? ถ้าเราลองทำให้การเรียนรู้วิทยาการคำนวณไปอยู่ในรูปแบบเกม ที่คิดค้นและสร้างขึ้นมา เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจในการเรียนรู้วิธีคิดผ่านเนื้อหาวิทยาการคำนวณโดยเฉพาะ

ขอบคุณที่มา
เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Facebook: เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand
Email: [email protected]

ดาวน์โหลด แจกใบงานวิทยาการคำนวณ ป.1-ป.6. อ้างอิง สสวท.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 18 เฉลี่ย: 4.8]
11 ความคิดเห็น
ประวีณา พรหมพันธ์ เมื่อ 02/09/2021 12:09

ใช้สำหรับสอนนักเรียน

คนึงนิตย์ เมื่อ 02/09/2021 12:09

ขอบคุณมากคะ

มยุรี ศรีโชค เมื่อ 02/09/2021 12:09

ใช้สอนนักเรียน

มยุรี ศรีโชค เมื่อ 02/09/2021 12:09

ใช้ประกอบการเรียนการสอนนักเรียน

สารีนา วาจิ เมื่อ 02/09/2021 12:09

ใช้ประกอบการสอน

นางสาวพิมพ์ประไพ จำปาสา เมื่อ 02/09/2021 12:09

ใช้ปรกอบการสอน

นายณัฐวุฒิ ศรีรักษา เมื่อ 02/09/2021 12:09

ใช้ประกอบการสอน

ลัดดา เมื่อ 02/09/2021 12:09

ขอบคุณค่ะ ใช้ประกอบการสอน

แผนการสอน ของ สสวท วิชา วิทยาการคำนวน -เทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้ประกอบการสอนนะคะ

วรรณภา แซ่เจียม เมื่อ 02/09/2021 12:09

ใช้ประกอบสอนนักเรียนป.1-6

เสาวนีย์ เมื่อ 02/09/2021 12:09

ใช้ประกอบการสอน