วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย 4-6 และ มัธยมต้น 1-3

แจกฟรี! แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย และ มัธยมต้น

แผนการสอน คุณครูสามารถปรินท์ไปใช้ได้เลย หรือใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนการสอนของตัวเองก็ได้ ขอขอบคุณครูอนุวัฒน์ อังศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4-ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ประถมปลาย 4-6

คณิตศาสตร์ ป.4 คลิกที่นี่

คณิตศาสตร์ ป.5 คลิกที่นี่

คณิตศาสตร์ ป.6 คลิกที่นี่

แผนการสอนพร้อมใบงานดี ๆ พร้อมแบบประเมิน แบบฝึกหัด และแยกเทอม 1-2 ไว้ให้แล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลย ขอขอบคุณครูอนุวัฒน์ อังศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มัธยมต้น 1-3

คณิตศาสตร์ ม.1 คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ ม.2 คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ ม.3 คลิกที่นี่
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]