คู่มือครูคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาก สสวท.

คู่มือครูคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาก สสวท. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ แนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมตามหนังสือเรียน ตัวอย่างข้อสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน

จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 โดย สสวท.

เลือกศึกษา ดาวน์โหลดคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เล่ม 1

https://pubhtml5.com/zdig/rhww

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เล่ม 2

https://pubhtml5.com/zdig/udsc

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เล่ม 1

https://pubhtml5.com/zdig/zrcw

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เล่ม 2

https://pubhtml5.com/zdig/kzlh

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เล่ม 1

https://pubhtml5.com/zdig/ojxv

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เล่ม 2

https://pubhtml5.com/zdig/rncg

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

https://pubhtml5.com/zdig/ppea

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

https://pubhtml5.com/zdig/ssyr

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท. พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

https://pubhtml5.com/zdig/zrqj

คู่มือครูคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาก สสวท. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *