วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

แจกไฟล์ ตัดเกรด Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ปพ5

แจกไฟล์ ตัดเกรด Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ปพ5

ใช้ฟังก์ชัน IF ในการตัดเกรดซึ่งหลายๆคน อาจจะเคยใช้ฟังก์ชัน IF ในการคำนวณอื่นๆมาก่อนแล้วเพราะว่าฟังก์ชัน IF สามารถใช้ได้ในหลายๆเงื่อนไขของการคำนวณใน Excel เริ่มตั้งแต่เงื่อนไขที่ง่ายๆไปจนถึงเงื่อนไขที่มีความซับซ้อน

โดยเราจะมีเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดเกรดดังนี้

คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไปเกรด 4 หรือ A

คะแนนตั้งแต่ 75-79 เกรด 3.5 หรือ B+

คะแนนตั้งแต่ 70-74 เกรด 3 หรือ B

คะแนนตั้งแต่ 65-69 เกรด 2.5 หรือ C+

คะแนนตั้งแต่ 60-64 เกรด 2 หรือ C

คะแนนตั้งแต่ 55-59 เกรด 1.5 หรือ D+

คะแนนตั้งแต่ 50-54 เกรด 1 หรือ D

คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด 0 หรือ F

ขั้นตอนแรกเราต้องมีข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาก่อน

จากนั้นเราก็พิมพ์สูตรหรือเงื่อนไข IF ที่จะใช้ในการคำนวณเกรด =IF(C3>=80,”4″,IF(C3>=75,”3.5″,IF(C3>=70,”3″,IF(C3>=65,”2.5″,IF(C3>=60,”2″,IF(C3>=55,”1.5″,IF(C3>=50,”1″,IF(C3<50,”0″))))))))

เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จแล้วกด Enter แล้วคลิกลากสูตรลงมายังคอลัมน์ทีต้องการจะให้คำนวณ เสร็จแล้วเราก็จะได้เกรดที่ต้องการคำนวณเรียบร้อย

การตัดเกรดแบบ 8 เกรดจะแบ่งช่วงคะแนนการตัดเกรดดังนี้
80-100         คะแนน                   เกรด A
75-79           คะแนน                   เกรด B+
70-74           คะแนน                   เกรด B
65-69           คะแนน                   เกรด C+
60-64           คะแนน                   เกรด C
55-59           คะแนน                   เกรด D+
50-54           คะแนน                   เกรด D
0-49             คะแนน                   เกรด E

ดาวน์โหลด : ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 8 เฉลี่ย: 5]

5 ความคิดเห็น
ผป เมื่อ 08/08/2021 20:52

ดิอิ

กก เมื่อ 08/08/2021 20:52

ดี

กก เมื่อ 08/08/2021 20:52

ดีมาก

ขอบคุณค่ะ

ton เมื่อ 08/08/2021 20:52

ขอบคุณครับ