วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

เกมส์หมุนวงล้อ เพื่อการศึกษา โหลดได้ฟรีในมือถือไอโฟน

เกมส์หมุนวงล้อ เพื่อการศึกษา โหลดได้ฟรีในมือถือไอโฟน

ประโยชน์ เกมส์หมุนวงล้อ เพื่อการศึกษา

ครูและนักเรียนได้เรียนรู้สื่อร่วมกัน
ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับเด็กประถมศึกษา
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่หลากหลาย

 

เป้าหมาย

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ประเมินผลงานเด็ก และประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด apple.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]