วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

รวมข้อมูลงานวิทยฐานะครู เกณฑ์ประเมิน ว.17 เกณฑ์ประเมิน ว.21 เกณฑ์ประเมิน PA

รวมข้อมูลงาน วิทยฐานะครู เกณฑ์ประเมิน ว.17 เกณฑ์ประเมิน ว.21 เกณฑ์ประเมิน PA

PA มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
PA การลดเวลาการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
ว.21 บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ประจำภาคเรียนที่ 1
ว.21 แบบ วฐ.1-3
ว.17 คู่มือการประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน
ว.21 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
ว.21 แบบรายงาน วฐ. 2[ว.21] เอกสารประกอบการประเมิน วฐ.2 ปีการศึกษา 2563
ว.21 บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ประจำปีการศึกษา 2563
PA ตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)
ว.21 ประกาศการนับชั่วโมงปฏิบัติงาน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ว.21 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล วฐ.2 ของอาจารย์ฉลาด ไชยสรุะ ให้คุณครูทุกท่านกรอกตามแบบฟอร์มนี้
ว.17 บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว.17
ว.17 ตัวอย่างเอกสาร กคศ.1-3 และรายละเอียดการกรอก
ว.17 เอกสารตัวอย่าง กคศ. 1-3 เพื่อยื่นขอประเมิน ว.17
PA ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
ว.21 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563


ดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ด้านล่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ เกณฑ์ประเมิน ว.17 เกณฑ์ประเมิน ว.21 เกณฑ์ประเมิน PA

เกณฑ์ประเมิน ว.17

เกณฑ์ประเมิน ว.21

เกณฑ์ประเมิน PA

[PA] มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[PA] การลดเวลาการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ

[ว.21] บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ประจำภาคเรียนที่ 1

[ว.21] แบบ วฐ.1-3

ว.17] คู่มือการประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน

[ว.21] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

[ว.21] แบบรายงาน วฐ. 2[ว.21] เอกสารประกอบการประเมิน วฐ.2 ปีการศึกษา 2563

[ว.21] บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ประจำปีการศึกษา 2563

[PA] ตัวชี้วัดการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)

[ว.21] ประกาศการนับชั่วโมงปฏิบัติงาน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

[ว.21] ตัวอย่างการกรอกข้อมูล วฐ.2 ของอาจารย์ฉลาด ไชยสรุะ ให้คุณครูทุกท่านกรอกตามแบบฟอร์มนี้

[ว.17] บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว.17

[ว.17] ตัวอย่างเอกสาร กคศ.1-3 และรายละเอียดการกรอก

[ว.17] เอกสารตัวอย่าง กคศ. 1-3 เพื่อยื่นขอประเมิน ว.17

[PA] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

[ว.21] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563

ขอบคุณ http://gclass.wt.ac.th/pa/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น