วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

แนะนำโปรแกรมเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยุค COVID-19 

แนะนำโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยุค COVID-19 เป็นหนึ่งในตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ทุกองค์กร รวมถึงภาคการศึกษาจำเป็นต้องเพิ่งพาเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทำงานหลัก  ในเมื่อจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ คณาจารย์และคุณครูหลายท่านก็ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแบบออนไลน์

แนะนำโปรแกรมเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคโรคระบาด

Google CLASSROOM

ช่องทางในการมอบหมายใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ และสื่อการสอนอื่นๆ

Google MEET

ช่องทางในการ LIVE CONFERENCE กับนักเรียน ใน CLASSROOM

LINE

ช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างครูจตุรภัทรกับนักเรียน

Fackbook

ช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างครูจตุรภัทรกับนักเรียน ผ่าน GROUP & MESSENGER

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]