วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

โปรแกรมสุ่มวงล้อ หรือ โปรแกรมสุ่มรายชื่อ ไม่ซ้ำและสามารถสุ่มคำได้ทุกภาษา

โปรแกรมสุ่มวงล้อ หรือ โปรแกรมสุ่มรายชื่อ เช่น สุ่มชื่อผู้โชคดี,ชื่อสัตว์,ชื่อต้นไม้ ตัวเลข สุ่มชื่อแบบไม่ซ้ำและสามารถสุ่มคำได้ทุกภาษา เช่น อังกฤษ,ไทย หรือจีน เป็นต้น

คู่มือการใช้งานโปรแกรมสุ่มชื่อ-ไว้สุ่มชื่อผู้โชคดี ชื่อแฟน สุ่มชื่อแบบไม่ซ้ำ

สุ่มชื่อ 1 ชื่อ : เป็นการสุ่มแบบวงล้อ

1.คลิกเมนู “สุ่มชื่อ 1 ชื่อ”

2.กดปุ่ม “✍ ใส่ชื่อที่ต้องการสุ่ม”

3.ใส่รายชื่อที่ต้องการสุ่ม ใส่ได้ทั้ง ชื่อคน,ชื่อสัตว์,ต้นไม้และสามารถสุ่มคำได้ทุกษาเช่น อังกฤษ,ไทย หรือจีน เป็นต้น

3.กดปุ่ม “สุ่มชื่อ” 

4.รอจุนกว่าวงล้อสุ่มชื่อจะหยุด

5.โปรแกรมจะแสดงชื่อที่ได้จากการสุ่มดังตัวอย่างรูปด้านล่าง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]