แจกผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว ขนาด 1×1 เมตร ไฟล์ Photoshop แก้ไขได้

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงรายได้จัดทำ ผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว ก็เลยอยากจะนำมาแจกเพื่อนๆสมาชิก โดยการแจกผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว นี้ จะมีขนาด 1×1 เมตร เป็นไฟล์ Photoshop แก้ไขได้ ออกแบบให้ใช้งานได้จริง ติดบอร์ดหน้าห้องเรียน นำไปใช้กันได้เลยครับผม

ปัญหาสถานศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่จัดอยู่ในระดับต้น ๆ ได้แก่ ปัญหาการดื่มสุรา  สูบบุหรี่ ปัญหาชู้สาว ปัญหาสื่อลามก ปัญหาหนีเรียน ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาติดเกมส์ ปัญหาติดการพนัน ปัญหายาเสพติด  ปัญหาฟุ่มเฟือยและวัตถุนิยมเกินฐานะ จากปัญหาในสถานศึกษาเหล่านี้ขยายไปสู่ปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะ ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอุบัติภัย และอีกหลากหลายปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง ต้องเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว เป็นหลักสำคัญและกลุ่มเพื่อน (PEER GROUP) เป็นพลังสำคัญอันหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีโครงการห้องเรียนสีขาว โดยนักเรียนแกนนำ ถ่ายทอดความรู้ ตักเตือน กระตุ้นเตือนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน จึงเป็นภารกิจกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือดำเนินการในสถานศึกษา

คู่มือแนวทางในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวฉบับนี้  จะช่วยให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปประยุกต์ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกได้ปรับจากคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *