วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แจกไฟล์เวิร์ดโครงงานคุณธรรม 20 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดนำไปปรับใช้ได้

แจกไฟล์เวิร์ดโครงงานคุณธรรม 20 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดนำไปปรับใช้ได้

แจกไฟล์ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) โดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4.5]
6 ความคิดเห็น

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ยินดีครับผม

เอ็มอร เมื่อ 10/07/2021 15:15

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับผม