ดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาฟรี จากฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ที่พัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ของสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา จากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึง ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEdResearch ยังมีเป้าหมาย เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

การวิจัยทางการศึกษา เป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในสาขาการศึกษา การวิจัยอาจมีการใช้วิธีการและแง่มุมที่หลากหลายด้านการศึกษา เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการสอน การฝึกหัดครูและพลวัตห้องเรียน

การสมัครสมาชิก

1) สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยพิมพ์ www.thaiedresearch.org แล้วเลือก ” สมัครสมาชิก”

2) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มออนไลน์ แล้วยืนยันสมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์

1) สิทธิในการส่งผลงานวิจัยเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่  ผลงานต่อสาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (www.thaiedresearch.org)

2) สิทธิในการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ และเวทีนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *