วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย 2654 ให้โดนใจกรรมการมากที่สุด

การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย 2654 ให้โดนใจกรรมการมากที่สุด

ผู้เข้าสอบทั้งหลายคงมีการเตรียมตัวในการพร้อมสอบสัมภาษณ์ ภาค ค อย่างแข็งขัน กันมากมาย แต่เชื่อหรือไม่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเตรียมพร้อมในเรื่องอื่นๆแต่ถ้าหากเราขาดเทคนิคในการเตรียมตัวเรื่องการสอบที่จะสามารถพิชิตใจกรรมการได้ก็คงเปล่าประโยชน์ เป็นแน่แท้ การสอบสัมภาษณ์นั้นเป็นการสอบปากเปล่าแต่ก็เหมือนกับการสอบข้อเขียนนั่นแหละคือเราต้องรู้แนวทางที่จะเข้าถึงกรรมการได้

สิ่งที่ ที่ทำให้ผู้เข้าสอบหลายคนไม่ผ่านมักมีสาเหตุ ดังนี้

  1. บุคลิกที่ไม่เหมาะสม

2. น้ำเสียงการพูดที่ไม่นุ่มนวล

3. ขาดความรู้ในเรื่องที่สำคัญอย่างเช่น จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

4. ความรู้เรื่องความสามารถในการรับมือกับเด็ก

5. แฟ้มผลงานละลานตาเกินไป

6. เอกสารไม่ครบ

ดังนั้นหากจะให้ดีควรมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมพร้อมใช้เทคนิคที่ดีๆเพื่อพิชิตใจกรรมการด้วยเราจึงอยากแนะนำท่านผู้เข้าสอบทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางดังนี้

1.ปรับ บุคลิกให้เหมาะสมให้มีท่วงท่าที่สง่าผ่าเผยให้มากที่สุด รวมถึงน้ำเสียงในการพูดต้องมีความอ่อนน้อมมากที่สุด

2. พยายามมาถึงที่สอบสัมภาษณ์ให้ก่อนเวลาได้มากที่สุด สิ่งนี้จะทำให้กรรมการเห็นถึงความมีวินัยและความพยายาม

3. การแต่งกายและทรงผมทรงเรียบร้อยที่สุดผู้หญิงควรเก็บผมได้เน็ตให้เรียบร้อย

4. เตรียมแฟ้ม portfolio ให้ดี ฟอนต์ตัวหนังสือในแฟ้มผลงานควรใช้แบบเรียบง่ายและดูเป็นระเบียบ ผลงานที่คุณเคยมีนำใส่แฟ้มให้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องกิจกรรม

5. คำถามที่กรรมการถามมักจะเป็นในเรื่องของความรู้ต่อองค์กรและหน้าที่ที่รับผิดชอบของครู ดังนั้นคุณควรบอกกรรมการด้วยว่าคุณมีความสามารถอะไรบ้างนอกเหนือจากการสอนหนังสือ เพราะการทำหน้าที่ครูจะต้องมีภาระนอกเหนือจากการสอนแน่นอน

6. สงสัยตากรรมการให้ทุกคนไม่ควรมองแค่คนๆเดียว

และที่สำคัญอย่าลืมบัตรประชาชนและเอกสารให้พร้อมนะคะ เพราะของเรานี้ขาดไม่ได้แน่เลย

         ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านสอบผ่านดังที่ตั้งใจ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น