วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก ว17 > ว21 > ว9 PA ช่วงเปลี่ยนผ่าน 4 สายงาน จาก ก.ค.ศ

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก ว17 > ว21 > ว9 PA ช่วงเปลี่ยนผ่าน 4 สายงาน

จาก ก.ค.ศ ได้จากลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก ช่วงเปลี่ยนผ่าน 4 สายงาน Final

“วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA”https://otepc.go.th/th/inform-services/pa.html

📌การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA “ตำแหน่งครู”

↪️ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> https://otepc.go.th/th/content_page/item/3391-pa-7.html

📌การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA “ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา”

↪️ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> https://otepc.go.th/th/content_page/item/3390-pa-6.html

📌การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA “ตำแหน่งศึกษานิเทศก์”

↪️ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> https://otepc.go.th/th/content_page/item/3389-pa-5.html

📌การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA “ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา”

↪️ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> https://otepc.go.th/th/content_page/item/3388-pa-4.html

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]