วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แจกอินโทร คลิปการสอนของครู ซึ่งจะใช้ในการประเมิน ว9 ว.PA

แจกอินโทร คลิปการสอนของครู ว9 วPA ในครั้งนี้ อ้างอิงจาก ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู แต่มีคนบอกว่า คลิปห้ามตัดต่อ แต่เอาอินโทรใส่ให้สวยๆก็น่าจะได้นะครับ ไม่ได้ตัดต่อแค่เอาอินโทรใส่ให้สวย555 ยังไงก็ลองกันดูครับ วันนี้แอดมินเลยมาแจกอินโทร คลิปการสอนของครู ว9 วPA ให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดาวน์โหลดนำไปใช้กันครับ จะเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับ

ขอบคุณ Chokchai TV ต้นฉบับ Free Footage HD Thailand Flag by 69Entertainment

หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ ว.PA

1. คลิปการสอนของครูมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้หรือไม่?
2. คลิปการสอนครั้งนั้น เด็กได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่หรือไม่?
3. คลิปการสอนต้องมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนเป็นอย่างไร?
4. คลิปการสอนครูต้องมีวิธีการออกแบบให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล หาความรู้ด้วยตัวเองอย่างไร?
5. คลิปการสอนของครูต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างไร?
6. คลิปการสอนของครูต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเพื่อให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร?
7. ในคลิปการสอนของครูเด็กได้ฝึกการกำกับตัวเองในการเรียนรู้หรือไม่?
8. คลิปการสอนของครูมีความถูกต้อง ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ใช้สอนเป็นอย่างไร?

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการออกแบบให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ซึ่งจะสะท้อนภาพของกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำแนวทางกระบวนการนี้ภายในโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์อินโทร คลิปการสอนของครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]