วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปเนื้อหาจาก ว17 ว21 สู่ ว9/2564 (PA) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่

สรุปเนื้อหาจาก ว17 ว21 สู่ ว9 วPA 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่

เส้นทางสู่ ว9 เวลานี้ต้องประเมิน ว21 ให้เป็นปัจจุบัน ครับ

ประเมิน ว 21 คนให้คะแนน คือ ผอ.เรา และกรรมการกลั่นกรอง คือ เพื่อนครูในโรงเรียนเราเอง ผ่านแน่นอน ซึ่งต่างจาก วpa กรรมการภายนอก ใครมีสิทธิ์ ใน ว 21รีบ ประเมิน

สำหรับครู สพฐ. /กศน./สอศ./การศึกษาพิเศษ ถ้ามีสิทธิ์ ยื่น ว21.. 5ปี ได้ ก็ควรใช้ เพราะครูจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่า จะตกหรือจะผ่าน แต่ถ้ายื่น วpa ครูต้องมาลุ้นกรรมการประเมิน VTR (วิดีทัศน์) ว่าจะให้ตกหรือผ่านอีก

ประเมิน ว21 คนให้คะแนน คือ ผอ. โรงเรียนเรา และกรรมการกลั่นกรอง คือ ครูในโรงเรียนเราเอง ซึ่งผ่านแน่นอน แตกต่างจาก วpa กรรมการภายนอก ใครมีสิทธิ์ ใน ว 21รีบ ประเมิน

ครู อปท.(สังกัด อบต. เทศบาลและ อบจ.) ยังใช้เกณฑ์เดิม คือ ว23 ประเมินให้เป็นปัจจุบัน

เครดิต ครูนอกระบบ-Thailearning

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]