การลดเวลาการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไข คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของ ผู้ขอมีวิทยฐานะ หรือ เลื่อนวิทยฐานะ สายงานสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

การลดเวลาการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับวิทยฐานะของสายงานสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา กำหนดให้มีการลดระยะเวลา การดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะ ของผู้ขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ จากสี่ปี เหลือสามปี ตามเงื่อนไข ก.ค.ศ. กำหนด

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติ กำหนดให้ ลดระยะเวลาตามเงื่อนไข คุณสมบัติ โดยเงื่อนไขดังกล่าว จะนำไปใช้ เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ที่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะตามหนังสือที่อ้างถึง

สายงานสอน

สายงาน บริหารสถานศึกษา

งาน นิเทศการศึกษา

ดาวน์โหลด การลดเวลาการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *