วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดตารางบันทึกมาตรฐานตำแหน่ง วPA ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไฟล์ Excel

ดาวน์โหลดตารางบันทึกมาตรฐานตำแหน่ง วPA ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไฟล์ Excel

มาตรฐานตำแหน่ง ว PA ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ครู
2. รองผู้บริหารสถานศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
4. รองผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ศึกษานิเทศก์

ดาวน์โหลด มาตรฐานตำแหน่ง ว PA ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หมายเหตุ : เป็นเพียงไฟล์สรุปมาจรฐานตำแหน่งเท่านั้น เอกสารจริงควรรอประกาศจาก ก.ค.ศ. ครับ

ขอบคุณไฟล์จาก : ผู้จัดทำ นางสาวชริดา เหลี่ยมดี โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น