วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

สรุปการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA ตามมาตรฐานใหม่ล่าสุด

วPA สายงานการสอน (ว 9/2564) 

สรุปการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPAตามมาตรฐานใหม่ ล่าสุด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ก.ค.ศ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่

จากนั้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกคนต้องเริ่มทำเกณฑ์ PA  โดยรอบการประเมิน

รอบที่ 1 จะอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

รอบการประเมินรอบที่ 2 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 

รอบการประเมินรอบที่ 3 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รอบการประเมินรอบที่ 4 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ซึ่งกรณีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 4 ปี และมี PA ที่ผ่านเกณฑ์ 3 รอบการประเมินกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 3 ปีและมี PA ที่ผ่านเกณฑ์2 รอบการประเมินนั่นเองครับ

การยื่น จะเริ่มตั้งแต่  1 ตุลาคม 64 

ตัวอย่างเช่น คุณครู ได้มีการเก็บวิทยฐานะเป็นเกณฑ์เดิมอยู่คุณครูจะยังไม่สามารถนำมาใช้ในการประเมินได้เป็นรอบแรกของ PA ได้นะครับ

 โดยการประเมินรอบแรกทุกคนจะต้องทำ ว. PA หมดทุกคน โดยจะเริ่มประเมินรอบแรก ว.PA

ช่วงวันที่ 1 ตค 64- 30 กย 65

และให้คุณครูเก็บผลงานเดิมของ ว.21 ว.17 ว.13  ที่เก็บล่าสุด ไว้จะสามารถนำมาใช้ได้เมื่อประเมินรอบ 2 เท่านั้นครับผมช่วง 30กย 66 – 30 กย 67

พอเมื่อคุณครูผ่าน ว. PA รอบแรกแล้วคุณครูต้องยื่นเรื่องเพื่อขอการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมด้วยนะครับเพื่อประเมินในรอบที่ 2

แต่ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามว. 13 /56 จะยื่นคำขอตามว. 17/5 2 หรือว.21/60 สามารถยื่นเรื่องได้ภายใน 30 กันยายน 2565 ซึ่งกำหนดให้ยื่นได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบหรือได้รับแจ้งมติ 


หากกำหนดเวลา 1 ปีดังกล่าวเกิน 30 กันยายน 2565 ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ว. PA 

#คุณครูที่ได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

คุณครูจะสามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่นี้ได้เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน

หลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้มีการสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ดังกล่าว ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับข้าราชการครู บุคลากรศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางในการเข้าศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

  1.  สายงานการสอน (ว 9/2564)                ตำแหน่งครู
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 5]

2 ความคิดเห็น
นายสุเชษฐ์ เนตรจรัสแสง เมื่อ 22/05/2021 14:11

ขอบคุณครับ

นายสุเชษฐ์ เนตรจรัสแสง เมื่อ 22/05/2021 14:11

ขอบคุณครับ