วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2564

21 พ.ค. 2021
1123

กำหนดการ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2564

สอบครูผู้ช่วย2564 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
  • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  • รับสมัคร วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564
  • ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
  • ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค และประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564

โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตาม ว14/2563

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]