แจกใบงานภาษาไทย มาตราตัวสะกด

ใบงานภาษาไทย ชุดแบบฝึกทักษะภาษาไทย มาตราตัวสะกด

Bฺy Krubank

มาตราตัวสะกด

ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคำ หรือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ 8 แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว

มาตราแม่ กก
แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “ก” เป็นตัวสะกด เช่น
กระจก อ่านว่า กระ – จก พรรค อ่านว่า พัก
มัฆวาน อ่านว่า มัก – คะ – วาน สุนัข อ่านว่า สุ – นัก

มาตราแม่ กน
แม่กน คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “น” เป็นตัวสะกด เช่น
บานชื่น อ่านว่า บาน – ชื่น บริเวณ อ่านว่า บอ – ริ – เวน
ปัญญา อ่านว่า ปัน – ยา จราจร อ่านว่า จะ – รา – จอน
เทศบาล อ่านว่า เทด – สะ – บาน พระกาฬ อ่านว่า พระ – กาน

มาตราแม่ กบ
แม่กบ คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “บ” เป็นตัวสะกด เช่น
ธูป อ่านว่า ทูบ ภาพ อ่านว่า พาบ
กราฟ อ่านว่า กร๊าบ มณฑป อ่านว่า มน – ดบ
ลาบ อ่านว่า ลาบ อาภัพ อ่านว่า อา – พับ

มาตราแม่ กด
แม่กด คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน “ด” เป็นตัวสะกด เช่น
เสร็จ อ่านว่า เส็ด สมเพช อ่านว่า สม – เพด
ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด จราจร อ่านว่า จะ -รา – จอน
ประเสริฐ อ่านว่า ประ – เสิด ทายาท อ่านว่า ทา – ยาด
เสียงพยัญชนะท้าย (หรือตัวสะกด) มี 9 มาตรา ได้แก่
1. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
2. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
3. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
4. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
5. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
6. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
7. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
8. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
9. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
– มาตราตัวสะกดตรงรูป 4 มาตรา ได้แก่ 1. แม่ กก , 2. แม่ กด , 3. แม่ กบ , 4. แม่ กน
– มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป 4 มาตรา ได้แก่ 1. แม่ กง 2. แม่กม , 3. แม่ เกย ,4. แม่ เกอว

สรุป เสียงพยัญชนะมี 44 รูป 21 เสียง


ดาวน์โหลด https://bit.ly/3iJh3UQ

หรือ https://drive.google.com

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *