วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566

รวมแนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลยแนวคิดท้ายเล่ม

07 พ.ค. 2021
890

รวมแนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลย แนวคิดท้ายเล่ม นำไปฝึกฝนทบทวนให้กับนักเรียนของเราได้เลย


การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่การอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล

รวมแนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลย แนวคิดท้ายเล่ม นำไปฝึกฝนทบทวนให้กับนักเรียนของเราเพื่อพัฒนาการต่อยอดความรู้ความคิดได้เลย

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนะครับ เป็นไฟล์ ZIP แตกไฟล์แล้วนำไปใช้ได้เลยครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมแนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลยแนวคิดท้ายเล่ม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]