วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทบทวน การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

28/2/2019
ว5/2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ อ้างถึง ว15/2561 (กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561)

ดาวน์โหลดไฟล์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง