วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ข้อคิดในการทำ วิจัยในชั้นเรียน

02 พ.ค. 2021
1056

สรุปแนวคิดข้อคิดในการทำ วิจัยในชั้นเรียน…สู่การวิจัยแบบง่าย

การทำวิจัยในชั้นเรียน ทำได้ 2 วิธี

 1. ปัญหาการเรียนการสอน การแก้ ใช้นวัตกรรมสื่อต่างๆ
 2. ปัญหาด้านพฤติกรรม (Case) การแก้ ใช้กิจกรรม

ลักษณะการทำวิจัยแบบง่าย มี 3 ลักษณะ

 1. ครูคนเดียวแก้ปัญหา เป็นปัญหาที่ครูพบในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
 2. ครูตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมกันแก้ปัญหา เป็นปัญหาที่ต้องให้ครูอื่นช่วยเหลือ
 3. ครูทั้งโรงเรียนร่วมกันแก้ปัญหา เป็นปัญหาที่ครูทุกคนในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา

การวิจัยในชั้นเรียนทำได้ 3 แบบ

 1. แบบลูกทุ่ง เขียนรายงานสั้นๆ คือ ปัญหา วิธีแก้ไข ผลการแก้ไขแล้วแต่รูปแบบของครูแต่ละคนไม่ต้องแนบหลักฐานเก็บไว้ที่ห้องเรียนวิธีการแก้ปัญหาเป็นกลวิธีของแต่ละคนไม่ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับ
 2. แบบลูกทุ่ง เขียนรายงานในประเด็นหลัก ประมาณ 3-10 หน้าอาจแนบเอกสารประกอบหรือเก็บไว้ที่ห้องเรียน
 3. แบบสากล เป็นการเขียนรายงานแบบ 5 บท เชื่อถือ ตรวจสอบเป็นสากลได้

การเขียนรายงานวิจัยแบบง่าย  น่าจะประกอบด้วย

 1. ปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. หานวัตกรรมมาแก้
 3. วัดผลจากนวัตกรรม
 4. เขียนรายงาน

            ดังนั้น  การทำวิจัยในชั้นเรียน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24(5)  และมาตรา 30 ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เราไปยึดติดกับวิจัย 5 บท ที่เรียนในระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก ที่ใครๆ เขาว่ายากแต่เปล่าเลยง่ายจริงๆ ขอให้ลงมือทำท่านทำ วิจัยมากมาแล้วแต่ท่านยังไม่รู้จักตนเองว่าได้ทำเนื่องจากกลัวผิด

            1.  สำนักงาน ก.ค. ไม่ต้องการอ่านงานวิจัย 5 บท จากครูที่ไปให้คนอื่นช่วยทำและไม่ต้องการอ่านงาน วิจัยที่ครูทำครั้งเดียวแล้วเลิก แต่ต้องการเห็นกระบวนการพัฒนาวีธีการสอนของครูที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรแสดงหลักฐานให้เห็นว่าเด็กของเราเรียนดีขึ้น  มีการแก้ปัญหาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร  ใช้ภาษาธรรมดา  ภาษาโดยธรรมชาติของครูไม่ใช่ภาษาวิจัยที่ครูไม่ถนัดและไม่คุ้นเคย

            2.  การวิจัยในชั้นเรียนมุ่งเน้นให้ครูเป็นครูนักวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนที่ตนเอง รับผิดชอบซึ่งต่างจากการวิจัย 5 บท หรือการวิจัยเชิงวิชาการ พ.ร.บ. การศึกษา 2542 มุ่งเน้นให้ครูวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน เขียนรายงานง่ายๆ เพียง 1 หน้า หรือ 3-10 หน้า เป็นการสอนนำการวิจัยตามซึ่งเป็นภารกิจของครูต้องทำตามปกติ มิใช่เป็นงานใหม่แต่ครูเข้าใจผิดคิดว่างานวิจัยในชั้นเรียนคืองานวิจัย 5 บท ถมจริงเถอะครูจะเอาเวลาไหนมาค้นคว้าเอกสาร เพราะเด็กที่รับผิดชอบก็มากอยู่แล้ว

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]