ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบเป็นทางการ และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบเป็นทางการ และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบเป็นทางการ (FORMAL RESEARCH) และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR)

ประเด็น
1. เป้าหมายของการวิจัย
2.  วิธีการกำหนดประเด็นปัญหาหรือคำถามวิจัย
3.  วิธีการตรวจสอบเอกสาร
4.  การสุ่มตัวอย่าง
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล
6.  การนำผลไปใช้
FR
ได้องค์ความรู้ที่สามารถสรุปอ้างอิงไปสู่กลุ่มอื่นได้
ตรวจสอบเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เน้นการตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มข้นเน้นการใช้ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
เน้นการสุ่มชนิดที่คำนึงถึงความน่าจะเป็นเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร
ใช้อนุมานสถิติในการทดลองความมีนัยสำคัญและใช้เทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพ
เน้นความสำคัญในเชิงทฤษฎี
CAR
ได้องค์ความรู้ที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติอยู่
ประเด็นปัญหาปัจจุบันที่พบ
ไม่เน้นการตรวจสอบเอกสารมักอนุโลมให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ
ไม่เน้นการสุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ศึกษา คือนักเรียนหรือ ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้วย
ไม่เน้นการทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติมีการนำเสนอข้อมูลดิบ
เน้นความสำคัญที่เป็นผลจากการปฏิบัติ
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *