วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย

29 เม.ย. 2021
990

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย

1. TCP/IP ย่อมาจากอะไร

 1. Transmission Control Protocol/Internet
 2. Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet
 3. Transfer Control Protocol/Internet
 4. Technical Control Protocol/Internet

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 2. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 3. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า
 4. ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.  ผู้ใช้ (User) มีความสำคัญอย่างไร

 1. มีหน้าที่ในการบริการ
 2. คอยดูและระบบ
 3. ออกแบบและพัฒนาระบบ
 4. คอยปิดและเปิดเครื่อง

4. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี

 1. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
 2. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
 3. ยูทิลิตี้โปรแกรม
 4. โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน

5. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นิยมใช้ระบบใด  

 1. วินโดว์เอ็นที (Windows NT)
 2. ดอส (DOS)
 3. ยูนิกซ์ (Unix)
 4. วินโดว์95 (Windows95)

6. หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์มีค่าเป็น 1 M = 1.048576  byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมาณเท่าไร

 1. 10 ล้านไบต์
 2. 100 ล้านไบต์
 3. 1000 ล้านไบต์
 4. 10000 ล้านไบต์

7. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร

 1. Numeric Database
 2. Office Automation
 3. Corporate Database
 4. Text Database

8.เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่มีความละเอียดสูงและมีลักษณะคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร

 1. เครื่องพิมพ์ใช้ความร้อน-ไฟฟ้า
 2. เครื่องพิมพ์แบบพ่นละอองหมึก
 3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 4. เครื่องพิมพ์แบบกระทบ

9. stand-alone คือ

 1. ระบบประมวลผล
 2. หน่วยแสดงผลทางหน้าจอ
 3. เครื่องประมวลผลคำ
 4. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

10. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นที่นิยมกันอย่างสูงในปัจจุบันทำให้เกิดโลกใหม่ เรียกว่าอะไร

 1. โลกไซเบอร์
 2. โลกดิจิตอล
 3. โลกอิเล็กทรอนิกส์
 4. โลกอินเตอร์เน็ต

11. ข้อใด เป็นระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จำนวนมาก

 1. LAN
 2. Stand Alone
 3. E-mail
 4. LNA

12. เครื่องหมายที่บ่อบอกให้ผู้ใช้เครื่องทราบว่าเครื่องพร้อมที่จะทำงาน คือเครื่องหมายแบบใด

 1. A:\>
 2. C:\>
 3. C>
 4. A>

13. Translator คืออะไร

 1. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
 2. ระบบปฏิบัติการ
 3. โปรแกรมช่วยสอน
 4. ประมวลผลข้อมูล

14. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์เอกสาร

 1. Data Base
 2. Word Processor
 3. Spread Sheet
 4. Authoring Tools

15. โปรแกรมประยุกต์ใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานด้านการสอนและการนำเสนอ

 1. Authoring Tools
 2. Spread Sheet
 3. Data Base
 4. Word processor

16. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

 1. LAN
 2. Line
 3. Network
 4. WAN

17. NECTEC แปลว่า

 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 4. ไฟเบอร์ออฟติค

18. Download แปลว่าอะไร

 1. คุณต้องการใช้ซอฟแวร์
 2. การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต
 3. ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา
 4. รหัสผ่าน

19. การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด

 1. PTF
 2. FPT
 3. FTP
 4. PFT

20. การบริการข้อมูลมัลติมีเดียได้แก่บริการที่ชื่อว่าอะไร

 1. E-mail
 2. Veronica
 3. Gopher
 4. World Wide Web (WWW)

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย

1.ค     2.ข     3.ง      4.ง      5.ง      6.ง      7.ข     8.ค     9.ง      10.ง

11.ค     12.ข     13.ก     14.ข     15.ค     16.ก     17.ค     18.ก     19.ค     20.ง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]