วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย สำหรับเด็กในวัย 7-16 ปี

Safe Internet ช่วยสร้างให้เด็กเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น

แนะนำสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เด็กๆทุกคนครับ เวลาว่างสามารถเข้าไปเล่น SafeInternetForKid.com เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กในวัย 7-16 ปีได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานขึ้นหลังจากจบหลักสูตร Safe Internet แล้ว เด็กๆ จะสามารถ

  • การสื่อสารอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
  • ระบุความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ
  • การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
  • การขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม http://digiworld-th.parentzone.org.uk/

คลิกเล่น เรียนรู้หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]