วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566

เปรียบเทียบ มาตรฐานวิทยฐานะเดิม กับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่

เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ (เดิม) กับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น