วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ก.ค.ศ. แจ้งเตือน เกณฑ์ PA ยังไม่ประกาศใช้ อย่าหลงเชื่อ การเปิดอบรม การให้ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ

15 เม.ย. 2021
224

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งเตือน ขณะนี้ เกณฑ์ PA ยังไม่ประกาศใช้ อย่าหลงเชื่อ การเปิดอบรม การให้ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบบใหม่จากบุคคลภายนอก

แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจและติดตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) ทุกสายงาน ที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เตรียมวางแผนในการสร้างการรับรู้ และชี้แจงรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ในระหว่างนี้ โปรดระวัง การรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก เนื่องจากข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน และโปรดระวังการสื่อสารในรูปแบบของ การอบรมที่มีค่าใช้จ่าย โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะสื่อสารข้อมูล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. อย่างเป็นทางการ ต่อไป

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Loading...