วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข้อสอบโปรแกรมกราฟิก 20 ข้อ พร้อมเฉลย

30 มี.ค. 2021
6116

ข้อสอบโปรแกรมกราฟิก 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ข้อใดคือความสำคัญของภาพกราฟิก

 1. เพื่อแทนความหมายที่จะสื่อ
 2. เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
 3. เพื่อใช้ตกแต่ง
 4. ถูกทั้ง ก และ ข

2. ข้อใดคือกราฟิกในยุคแรก

 1. ภาพถ่าย
 2. การวาด
 3. การระบายสี
 4. ถูกทั้ง ข และ ค

3.ข้อใดคือกราฟิกในยุคดิจิตอล

 1. ภาพถ่าย
 2. การวาด
 3. ภาพเคลื่อนไหว
 4. ถูกทั้ง ก และ ค

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง

 1. กราฟิก 
 2. กราฟฟิก
 3. กราฟิกส์ 
 4. กราฟฟิกส์

5. Graphic มาจากภาษาใด

 1. ภาษาอังกฤษ
 2. ภาษาโรมัน
 3. ภาษาฝรั่งเศส
 4. ภาษากรีก

6. คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึงอะไร

 1. การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ
 2. การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้มือถือในการจัดการ
 3. การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้โปรแกรมในการจัดการ
 4. การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้ระบบในการจัดการ

7. ข้อใดคือ ไม่ใช่ โปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิก

 1. Adobe Photoshop
 2. Microsoft PowerPoint 
 3. CorelDRAW
 4. Paint

8. คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกคืออะไร

 1. การสร้าง 
 2. การจัดการ
 3. การวิเคราะห์
 4. การตกแต่งแก้ไข

9. แนวคิดในการสร้างงานกราฟิกมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน

 1. 3 ขั้นตอน
 2. 4 ขั้นตอน
 3. 5 ขั้นตอน
 4. 6 ขั้นตอน

11. การกำหนดพื้นหลังของภาพอยู่ในขั้นตอนใด

 1. 3 ขั้นตอน
 2. 4 ขั้นตอน
 3. 5 ขั้นตอน
 4. 6 ขั้นตอน

12. หลักการสร้างงานกราฟิก ขั้นตอน 2 คืออะไร

 1. จัดวางภาพให้เหมาะสม
 2. กำหนดพื้นหลังของภาพ
 3. เลือกพื้นที่ค่าที่ต้องการใช้งาน
 4. ใส่ข้อความ

13. สีในโมเดล RGB สามารถสร้างสีได้กี่สี

 1. 14 ล้านสี
 2. 15 ล้านสี
 3. 16 ล้านสี
 4. 17 ล้านสี

14. ระบบสีที่ใช้กับกราฟิกทั่วไปมีกี่ระบบ

 1. 2 ระบบ
 2. 3 ระบบ
 3. 4 ระบบ
 4. 5 ระบบ

15. ภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 1. 2 ประเภท
 2. 3 ประเภท
 3. 4 ประเภท
 4. 5 ประเภท

16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ Raster

 1. ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก้ และออกแบบ
 2. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ
 3. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ
 4. ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง

17. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ Vector 

 1. ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ
 2. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ
 3. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ
 4. ภาพเกิดจากยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ

18. การกำหนดความละเอียดของภาพที่ใช้ทั่วไปควรกำหนดกี่พิกเซล

 1. 72-75 พิกเซล
 2. 100-150 พิกเซล
 3. 150-300 พิกเซล
 4. 300-350 พิกเซล

19. แฟ้มภาพนามสกุลใดที่เหมาะกับงานด้านเว็บเพจ

 1. Tiff
 2. Gif 
 3. JPG
 4. ถูกทั้ง ข และ ค

20. ข้อใดเป็นไฟล์นามสกุลของ Vector

 1. EPS, AI, .DRW, .CDR
 2. TIF .JPG .GIF .MSP 
 3. EPS, AI, .DRW, .RAW
 4. DRW, .CDR, .PNG .PC
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
ครูทำข้อสอบจากเว็บเฉลย เมื่อ 30/03/2021 15:37

ข้อ 13 สีในโมเดล RGB สามารถสร้างได้กี่สี ?
ไม่ได้ตอบ 16 ล้านสีหรอคะ ทำไมถึงตอบ 14 ล้านสี คะ?